NAQT SCT 2006 at Tulsa - Results
Division 1: Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key
Division 2: Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Division 1 - Individual Detail

Taylor Ladd, Arkansas (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 0 4 0 23 1.74 0.00 40
Rolla (Grad) 1.0 1 4 0 18 3.06 inf 55
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Harding (UG) 1.0 0 7 2 23 2.61 0.00 60
Oklahoma (UG) 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Rolla (Grad) 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Harding (UG) 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Oklahoma (UG) 1.0 0 4 1 25 1.40 0.00 35
Rolla (Grad) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Harding (UG) 1.0 1 5 1 21 2.86 1.00 60
Total 12.0 5 42 6 255 1.82 0.83 465

Willie Reyenga, Arkansas (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 0 4 0 23 1.74 0.00 40
Rolla (Grad) 1.0 1 4 0 18 3.06 inf 55
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Harding (UG) 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Rolla (Grad) 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Harding (UG) 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 1 25 0.60 0.00 15
Rolla (Grad) 1.0 0 5 0 24 2.08 0.00 50
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Harding (UG) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 12.0 2 32 2 255 1.33 1.00 340

Matt Burch, Arkansas (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Harding (UG) 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Harding (UG) 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Harding (UG) 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
Total 12.0 1 7 2 255 0.29 0.50 75

Jason Loy, Harding (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 1 6 1 19 3.68 1.00 70
Rolla (Grad) 1.0 1 9 0 18 5.83 inf 105
Kansas State (Grad) 1.0 0 8 1 22 3.41 0.00 75
Arkansas (UG) 1.0 1 4 2 23 1.96 0.50 45
Oklahoma (UG) 1.0 2 7 0 19 5.26 inf 100
Rolla (Grad) 1.0 0 3 3 19 0.79 0.00 15
Kansas State (Grad) 1.0 2 7 1 22 4.32 2.00 95
Arkansas (UG) 1.0 1 7 1 20 4.00 1.00 80
Oklahoma (UG) 1.0 1 5 1 21 2.86 1.00 60
Rolla (Grad) 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Kansas State (Grad) 1.0 1 5 1 24 2.50 1.00 60
Arkansas (UG) 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Total 12.0 10 72 11 248 3.29 0.91 815

Andrew Ferren, Harding (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 1 0 1 19 0.53 1.00 10
Rolla (Grad) 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Arkansas (UG) 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Oklahoma (UG) 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
Rolla (Grad) 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Total 10.0 3 6 3 210 0.43 1.00 90

David Ashley, Harding (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Rolla (Grad) 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 0.5 0 3 0 11 2.73 0.00 30
Arkansas (UG) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Oklahoma (UG) 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Rolla (Grad) 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 14 1 209 0.65 0.00 135

Brett Keller, Harding (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Rolla (Grad) 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Arkansas (UG) 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Total 8.5 0 3 0 172 0.17 0.00 30

Malina Thiede, Harding (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Oklahoma (UG) 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Arkansas (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 3 1 156 0.16 0.00 25

Fideleon Damian, Kansas State (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rolla (Grad) 1.0 1 6 1 21 3.33 1.00 70
Harding (UG) 1.0 3 4 2 22 3.41 1.50 75
Arkansas (UG) 1.0 0 2 3 22 0.23 0.00 5
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rolla (Grad) 1.0 0 6 0 21 2.86 0.00 60
Harding (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Arkansas (UG) 1.0 1 3 0 19 2.37 inf 45
Oklahoma (UG) 1.0 1 4 1 17 2.94 1.00 50
Rolla (Grad) 1.0 0 2 2 22 0.45 0.00 10
Harding (UG) 1.0 1 1 2 24 0.62 0.50 15
Arkansas (UG) 1.0 1 3 1 22 1.82 1.00 40
Oklahoma (UG) 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35
Total 12.0 9 38 13 255 1.76 0.69 450

Betsy Voigt, Kansas State (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rolla (Grad) 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Harding (UG) 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Arkansas (UG) 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Harding (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Arkansas (UG) 1.0 1 0 1 19 0.53 1.00 10
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Harding (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Total 12.0 2 9 4 255 0.39 0.50 100

Mike Uphoff, Kansas State (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Harding (UG) 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Arkansas (UG) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rolla (Grad) 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Harding (UG) 1.0 0 1 2 22 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Harding (UG) 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Arkansas (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 2 23 -0.43 0.00 -10
Total 12.0 2 9 8 255 0.31 0.25 80

Jim Copeland, Kansas State (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rolla (Grad) 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Harding (UG) 1.0 0 0 2 22 -0.45 0.00 -10
Arkansas (UG) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Harding (UG) 0.5 1 0 0 11 1.36 inf 15
Arkansas (UG) 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 2 17 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 2 22 -0.45 0.00 -10
Harding (UG) 1.0 0 2 2 24 0.42 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 0 1 2 22 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Total 11.5 2 6 13 244 0.10 0.15 25

Joseph Chapes, Kansas State (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rolla (Grad) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harding (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harding (UG) 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harding (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0

Jeremy Hixson, Oklahoma (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding (UG) 1.0 2 2 0 19 2.63 inf 50
Arkansas (UG) 1.0 1 3 0 23 1.96 inf 45
Rolla (Grad) 1.0 1 4 2 25 1.80 0.50 45
Kansas State (Grad) 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Harding (UG) 1.0 1 3 0 19 2.37 inf 45
Arkansas (UG) 1.0 3 9 0 20 6.75 inf 135
Rolla (Grad) 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Kansas State (Grad) 1.0 1 5 0 17 3.82 inf 65
Harding (UG) 1.0 1 4 0 21 2.62 inf 55
Arkansas (UG) 1.0 0 7 0 25 2.80 0.00 70
Rolla (Grad) 1.0 0 6 0 22 2.73 0.00 60
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 1 23 1.52 0.00 35
Total 12.0 11 59 3 254 2.91 3.67 740

Emily Duda, Oklahoma (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding (UG) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 1 2 1 23 1.30 1.00 30
Rolla (Grad) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Kansas State (Grad) 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harding (UG) 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Arkansas (UG) 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rolla (Grad) 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Harding (UG) 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Total 12.0 2 18 5 254 0.73 0.40 185

Daniel Howie, Oklahoma (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harding (UG) 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Harding (UG) 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 1 1 0 17 1.47 inf 25
Harding (UG) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Rolla (Grad) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Total 12.0 1 6 1 254 0.28 1.00 70

Bill Stallard, Rolla (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Harding (UG) 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Arkansas (UG) 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 1 1 0 25 1.00 inf 25
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Harding (UG) 1.0 2 0 0 19 1.58 inf 30
Arkansas (UG) 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Oklahoma (UG) 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kansas State (Grad) 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Harding (UG) 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Arkansas (UG) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 12.0 4 10 3 248 0.58 1.33 145

Max Tohline, Rolla (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State (Grad) 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Harding (UG) 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Arkansas (UG) 1.0 0 1 2 18 0.00 0.00 0
Oklahoma (UG) 1.0 1 1 0 25 1.00 inf 25
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Harding (UG) 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Arkansas (UG) 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
Oklahoma (UG) 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kansas State (Grad) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Harding (UG) 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Arkansas (UG) 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Oklahoma (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Total 12.0 1 25 7 248 0.93 0.14 230

Ryan Davidson, Rolla (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State (Grad) 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Harding (UG) 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 3 4 1 21 3.81 3.00 80
Harding (UG) 1.0 1 4 2 19 2.37 0.50 45
Arkansas (UG) 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Kansas State (Grad) 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Harding (UG) 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Arkansas (UG) 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Oklahoma (UG) 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Total 12.0 7 31 6 248 1.55 1.17 385

Matt Conway, Rolla (Grad)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Harding (UG) 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Arkansas (UG) 1.0 2 0 0 18 1.67 inf 30
Oklahoma (UG) 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Kansas State (Grad) 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Harding (UG) 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Arkansas (UG) 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
Oklahoma (UG) 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kansas State (Grad) 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Harding (UG) 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Arkansas (UG) 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Oklahoma (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Total 12.0 5 15 2 248 0.87 2.50 215